Aukce


Vybrané aukční výsledky


Frans Francken II, € 7,02 Mio
Frans Francken II, € 7,02 Mio
Frans Verbeeck € 3,03 Mio
Guido Cagnacci, Lucrezia, € 1,4 Mio
Guido Cagnacci, Lucrezia, € 1,4 Mio
Giovanni Francesco Barbieri, il Guercino, € 1 Mio
Giovanni Francesco Barbieri, il Guercino, € 1 Mio
Pieter Brueghel d. J., € 696.000
Pieter Brueghel d. J., € 696.000
Melchior de Hondecoeter, € 672.000
Melchior de Hondecoeter, € 672.000