předchozí položka
následující položka
Wächterfigur
Zbývající čas pro online nabídky:
online bidding ended
aukce: 02.08.2012
Vyvolávací cena
EUR 260,-
USD 290,- *


dailyauction-Home
dailyauction-Help

Lot katalogové číslo 195-030004/0005 -

Wächterfigur

Stamm: Mambila, Kamerun, Palmholz, vollkommen statisch stehend, auffallend langer zylindrischer Rumpf, rotes herzförmiges Gesicht, Mund und Augen weiß konturiert, rücklings große Öffnung zur Aufbewahrung von rituellen Opfergaben, dunkle krustige Patina, Kaolin- und Ockerreste, neuzeitlich, Höhe ca. 149 cm

Znalec: Gerhard Gafko

Vyvolávací cena
EUR 260,-

Um?ní, starožitnosti, šperky
Aukce: 02.08.2012, 14:00
Lokace: Salzburg
Předaukční výstava: 27.07. - 02.08.2012
Auctioneer:

Predmety oznacené “+” podléhají základní sazbe DPH ve výši 20%, predmety oznacené “-“ podléhají snížené sazbe DPH ve výši 10%.
Predmety oznacené “V” (zprostredkování) jsou draženy jménem a na úcet komitenta. Predmety oznacené “0” nepodléhají DPH.
Predmety oznacené “*” mohou podléhat autorským poplatkum dle autorského zákona.

* Jiná měna (zahraniční) než měna používána v aukci je pouze pro vaši informaci! Položky budou prodány za ceny v lmístní měně. Finální cena v jakékoliv jiné měně bude vypočtena podle auktuálního kurzu v čase vyúčtování. Čísla (ceny) pro zahraniční měny budou zaokrouhlený a vypočteny podle deního směnného kurzu. 05.09.2015