předchozí položka
následující položka
Medaillon
Zbývající čas pro online nabídky:
online bidding ended
aukce: 20.08.2012
Vyvolávací cena
EUR 160,-
USD 180,- *


dailyauction-Home
dailyauction-Help

Lot katalogové číslo 391-688020/0001 

Medaillon

Gold 580, mit Imitationsstein, Ziergravur, österr. Amtspunze Fuchskopf 1872-1922, 5,4 g

Znalkyněi: Sabine Höller

Vyvolávací cena
EUR 160,-

Um?ní, starožitnosti, šperky
Aukce: 20.08.2012, 14:00
Lokace: Graz
Předaukční výstava: 06.08. - 17.08.2012
Auctioneer:

Predmety oznacené “+” podléhají základní sazbe DPH ve výši 20%, predmety oznacené “-“ podléhají snížené sazbe DPH ve výši 10%.
Predmety oznacené “V” (zprostredkování) jsou draženy jménem a na úcet komitenta. Predmety oznacené “0” nepodléhají DPH.
Predmety oznacené “*” mohou podléhat autorským poplatkum dle autorského zákona.

* Jiná měna (zahraniční) než měna používána v aukci je pouze pro vaši informaci! Položky budou prodány za ceny v lmístní měně. Finální cena v jakékoliv jiné měně bude vypočtena podle auktuálního kurzu v čase vyúčtování. Čísla (ceny) pro zahraniční měny budou zaokrouhlený a vypočteny podle deního směnného kurzu. 29.08.2015