předchozí položka
následující položka
Biedermeier Portikus Kommodenuhr
Zbývající čas pro online nabídky:
online bidding ended
aukce: 01.08.2012
Vyvolávací cena
EUR 300,-
USD 340,- *


dailyauction-Home
dailyauction-Help

Lot katalogové číslo 039-127243/0000 

Biedermeier Portikus Kommodenuhr

rechteckiges Federzugwerk, Gangdauer 1 Tag, Halbstundenschlagwerk, Emailzifferblatt, Bronzeguß Lunette, ebonisiertes viersäuliges Holzgehäuse, 47 cm, Österreich um 1830/40, Umbauten, gepflegter Zustand, Alters-, G ebrauchsspuren, keine Gewähr f ür Ganggenauigkeit und Dauerfu nktion, 1 Sonnenpendel, 1 Schlüssel, (HP)

Znalec: Peter Hüttler

Vyvolávací cena
EUR 300,-

Letní aukce
Aukce: 01.08.2012, 14:00
Lokace: Palais Dorotheum
Předaukční výstava: 27.07. - 01.08.2012
Auctioneer:

Predmety oznacené “+” podléhají základní sazbe DPH ve výši 20%, predmety oznacené “-“ podléhají snížené sazbe DPH ve výši 10%.
Predmety oznacené “V” (zprostredkování) jsou draženy jménem a na úcet komitenta. Predmety oznacené “0” nepodléhají DPH.
Predmety oznacené “*” mohou podléhat autorským poplatkum dle autorského zákona.

* Jiná měna (zahraniční) než měna používána v aukci je pouze pro vaši informaci! Položky budou prodány za ceny v lmístní měně. Finální cena v jakékoliv jiné měně bude vypočtena podle auktuálního kurzu v čase vyúčtování. Čísla (ceny) pro zahraniční měny budou zaokrouhlený a vypočteny podle deního směnného kurzu. 03.09.2015