předchozí položka
následující položka
Mesched ca. 463 x 332 cm,
Zbývající čas pro online nabídky:
online bidding ended
aukce: 08.08.2012
Vyvolávací cena
EUR 600,-
USD 700,- *


dailyauction-Home
dailyauction-Help

Lot katalogové číslo 040-048387/0000 

Mesched ca. 463 x 332 cm,

Ostpersien (Iran), um 1930, Medaillon-Tierteppich mit großen Kartuschen in der Hauptborte, gebraucht mit niedrigen Florstellen, Kantenschäden.

Znalec: Wolfgang Matschek

Vyvolávací cena
EUR 600,-

Letní aukce
Aukce: 08.08.2012, 14:00
Lokace: Palais Dorotheum
Předaukční výstava: 03.08. - 08.08.2012
Auctioneer:

Predmety oznacené “+” podléhají základní sazbe DPH ve výši 20%, predmety oznacené “-“ podléhají snížené sazbe DPH ve výši 10%.
Predmety oznacené “V” (zprostredkování) jsou draženy jménem a na úcet komitenta. Predmety oznacené “0” nepodléhají DPH.
Predmety oznacené “*” mohou podléhat autorským poplatkum dle autorského zákona.

* Jiná měna (zahraniční) než měna používána v aukci je pouze pro vaši informaci! Položky budou prodány za ceny v lmístní měně. Finální cena v jakékoliv jiné měně bude vypočtena podle auktuálního kurzu v čase vyúčtování. Čísla (ceny) pro zahraniční měny budou zaokrouhlený a vypočteny podle deního směnného kurzu. 03.09.2015