Werner Berg
Dosažená cena € 87.500
Franz Wiegele
Dosažená cena € 51.250