Obrazy

Změna sazby zdanění od 1. 1. 2016

Rádi bychom Vás informovali, že pro předměty, které podléhají snížené sazbě zdanění a budou prodány od 1. 1. 2016 (tzn. ty, jejichž ukončení v aukci bude následovat po 31. 12. 2015), na ně platí nové zdanění 13%.

Odpovídající objekty jsou v on-line katalozích označeny symbolem – (minus).

Objekty, které podléhají sníženému zdanění a do včetně 31.12.2015 budou nebo byly prodány, budou zdaněny dosud platným 10% zdaněním a jsou označeny symbolem #(routou).


Kupní cena bez kupní ceny a DPH