Vážení zákazníci,

aukce, které pořádá pražská pobočka DOROTHEUM, se řídí dle platného Aukčního řádu.

Pokud se chcete zúčastnit aukce po telefonu nebo podat písemnou nabídku, musíte zmocnit pražskou pobočku DOROTHEUM, aby Vás v aukci zastupovala. Vyplníte příslušný formulář „Plná moc“ , podepíšete ho a pošlete poštou nebo naskenovaný e-mailem (klient.servis@dorotheum.cz) nebo faxem na 00420-224 222 011 spolu s kopií občanského průkazu nebo pasu na klientské centrum DOROTHEUM v Praze.

Zmocnit pražskou pobočku DOROTHEUM, aby Vás v aukci zastupovala, můžete též přes
on – line formulář. Pro jeho zobrazení klikněte, prosím, zde.