Každému předmětu je přisouzena určitá odhadní a vyvolávací cena nebo –li nejnižší podání sloužící jako orientační vodítko pro potenciálního zájemce. Odhadní cena odráží mínění našich expertů, kteří na základě svých znalostí trhu určí částku, které může být v aukci pravděpodobně dosaženo. Vyvolávací cena (v katalogu označena tučně), kterou začíná dražba každého jednotlivého předmětu, představuje zhruba 2/3 ceny odhadní. To znamená, že pokud jste získali dotyčný předmět za cenu vyvolávací nebo o jen něco vyšší, podařila se Vám velmi výhodná koupě!


Dosažená cena


Specifikum nákupu prostřednictvím aukce spočívá v tom, že si sami můžete určit cenu, jakou jste ochotni za daný předmět zaplatit. Pro orientaci Vám jako informace o ceně tržní může posloužit odhad učiněný expertem. Sami si však musíte stanovit částku, kterou jste ochotni do daného předmětu, pokud máte o něj zájem, investovat. Při Vašich výpočtech je třeba vždy počítat s 20%-ní přirážkou k ceně dosažené vydražením. Je to poplatek za účast v dražbě, který nový majitel zaplatí aukční síni za zprostředkování prodeje a na úhradu nákladů s tím spojených.


Samotná účast na aukci


Každá aukce je nezapomenutelný zážitek. Aukce se můžete účastnit aktivně nebo jako divák a vychutnat si její zvláštní atmosféru. Vstup na naše aukce je bezplatný. V případě, že se rozhodnete aukce zúčastnit aktivně, máte tyto možnosti: dražit osobně v aukčním sále, dražit telefonicky, dražit písemně na základě plné moci.
Pokud dražíte OSOBNĚ V SÁLE, před zahájením dražby musíte vyplnit, podepsat a odevzdat formulář „Přihláška a čestné prohlášení účastníka veřejné dražby dobrovolné“. Rovněž je nutné si před vstupem do sálu převzít dražební číslo. To Vám bude vydáno proti záloze 1.000,- Kč, kterou Vám po ukončení účasti v dražbě zase vrátíme.
Pracovník Dorothea, který vede aukci Vás před zahájením aukce upozorní na důležité body, na které musí být brán zřetel. Může se jednat například o odchylky od údajů uvedených v katalogu nebo o informace, které předměty jsou kulturními památkami a u kterých se předpokládá problém s následným získáním vývozního povolení.
Při samotné aukci jeden pracovník dražebníka předčítá katalogové číslo, popis předmětu a jeho vyvolávací cenu a to vždy v pořadí, jak je uvedeno v katalogu. Dražené předměty a výše příhozů (viz. Tarif příhozů) jsou prezentovány v aukčním sále pomocí velkoplošného monitoru a na televizních obrazovkách.
Licitátor řídí samotný prodej předmětů. Podání učiníte jednoduše důrazným zvednutím dražebního čísla, čímž dáváte najevo svůj zájem o dražený předmět za danou posledně ohlášenou cenu. Přehlédne-li licitátor Vaši nabídku, upozorněte bezprostředně na tuto skutečnost. Po slovech „po třetí“ a odklepnutí kladívkem je dražba daného předmětu ukončena .


Převzetí a úhrada vydraženého zboží


Vaše podání zvítězilo a bezprostředně poté si můžete převzít svůj nový předmět a potěšit se. Jediné, co musíte udělat, je uhradit odpovídající částku v naší pokladně v den aukce nebo si na místě dojednat individuální podmínky platby. Přímo v prostorách hotelu ve zřízené pokladně je možné platit v hotovosti (přijímáme české koruny a EUR) nebo platební kartou (VISA, Master Card, AMEX). O úhradě předmětu obdržíte potvrzení a můžete si ho vyzvednout ještě v den konání aukce do předem oznámené doby v prodejní galerii Dorotheum, Ovocný trh 2, Praha 1.


Pokud nemáte celou požadovanou částku, je možné složit na místě zálohu a doplatek vyrovnat v hotovosti v naši kanceláři v nejbližších pracovních dnech, nejpozději však do 30 dnů od konání aukce. Pokud je to jenom trochu možné, prosíme Vás, abyste platbu neodkládali, jelikož původní majitel na svou odměnu netrpělivě čeká. Vydražený předmět Vám bude samozřejmě vydán až po úhradě celé částky.


Chcete-li dražit TELEFONICKY, formulář Plné moci (obě strany) vyplníte a odešlete poštou, faxem nebo předáte osobně tak, abychom ho obdrželi nejpozději 3 hodiny před zahájením aukce. Nezapomeňte rovněž uvést o který předmět máte zájem a telefonní číslo, na kterém Vás budeme v průběhu aukce kontaktovat. Zavoláme Vás krátce předtím, než bude dotyčný předmět nabídnut do dražby, takže výši příhozů budete mít možnost ovlivňovat sám/sama. Upozorňujeme Vás však na naše interní pravidlo, dle kterého mají nabídka učiněná v sále a nabídka písemná přednost před nabídkou telefonickou.


Nemáte-li čas nebo možnost se aukce účastnit aktivně přímo v sále nebo telefonicky, můžete dražit PÍSEMNĚ prostřednictvím plné moci k zastupování při dražbě, odevzdané nebo zaslané na naše faxové číslo nejpozději 3 hodiny před začátkem dražby. Tiskopis Plná moc si můžete vyzvednout v dostatečném předstihu na naší adrese nebo stáhnout na tomto místě a vytisknout. V tiskopise vyplníte osobní údaje, katalogové číslo, vyvolávací cenu a výši Vaší nabídky (nákupní limit). My Vám zaručujeme, že můžete získat předmět i za částku nižší než je Vámi uvedený nákupní limit (eventuálně i za cenu vyvolávací), pokud o uvedený předmět neprojeví zájem nikdo jiný nebo nabídky ostatních jsou nižší než-li Vámi stanovený limit. Pokud by dvě plné moci různých zájemců obsahovaly identické nejvyšší přípustné podání bude dána přednost tomu zájemci, jehož Plná moc byla doručena dříve.


Převzetí a úhrada vydraženého zboží


Pokud Vaše podání zvítězilo, budeme Vás o této skutečnosti informovat v co nejkratším termínu po ukončení aukce. Dříve než si budete moci vydražený předmět převzít v naší galerii, případně požádat o zařízení jeho transportu na Vámi určené místo a na Vaše náklady, musíte uhradit odpovídající částku v naší pokladně v hotovosti (otevírací doba v pokladně) nebo platební kartou v prodejně nebo bezhotovostním převodem na účet Dorothea. Jakmile je předmět uhrazen, máte možnost si ho vyzvednout v prodejní galerii Dorotheum, Ovocný trh 2, Praha 1, a to v otevírací době prodejny.
Pokud je to jenom trochu možné, prosíme Vás, abyste platbu neodkládali, jelikož původní majitel na svou odměnu netrpělivě čeká. Vydražený předmět Vám bude samozřejmě vydán až po úhradě celé částky.


Poaukční prodej


Předměty, které nebyly vydraženy v aukci, mohou být zakoupeny v rámci následného doprodeje po aukci v tzv. poaukčním prodeji jeden týden po aukci. Zájemce má možnost zakoupit si nevydražený předmět za vyvolávací cenu (nejnižší podání) a 20%-ní příplatek. Pokud předměty nejsou prodány ani v tomto týdnu, je většina z nich posléze nabízena v naši prodejní galerii ve volném prodeji.

Dorotheum Vás srdečně zve k účasti na svých aukcích, které jsou pořádány    4 x ročně. Aktivní účast v dražbě má velmi jednoduchá pravidla a aukce jsou otevřeny pro každého návštěvníka.

Naše webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací