OBJEDNÁVKA KATALOGU

Nabízíme Vám možnost předplatit si naše katalogy. Předplatné katalogů je pro Vás nejenom finančně výhodné, ale také budete mít jistotu, že katalog obdržíte s dostatečným předstihem. Předplatné trvá jeden rok od data objednávky a vztahuje se na čtyři po sobě jdoucí katalogy. Lze je objednávat i jednotlivě. Pro objednávku katalogů pište na lerchova@dorotheum.cz.

Ceník katalogu

Česká republika      Evropa

Zámoří

Jednotlivý katalog:(včetně poštovného)

300,- Kč  450,- Kč           

550,- Kč          

Předplatné na 1 rok:(včetně poštovného)

800,- Kč 1.400,- Kč   

1.800,- Kč