Klientský servis Praha

Pracovníci klientského servisu jsou Vám k dispozici k poskytování veškerých informací, týkajících se především postupů při aukcích, informací o dosažených výsledcích v aukci nebo o tom, je-li Váš předmět v komisním prodeji již prodán. 

Klientský servis Vám rovněž případně pomůže zařídit veškeré úkony spojené s dopravou a vývozem zakoupených předmětů do zahraničí.  


Doprava
Pokud si nechcete zakoupený  předmět odnést ihned s sebou a přejete-li si jej doručit na určitou adresu nebo chcete-li pro vyřízení povolení k vývozu  do zahraničí, využít našich služeb, můžete se obrátit na náš klientský servis. Vámi zvolenou službu zajistí Dorotheum Praha výlučně na Vaše náklady.

Vývoz vydražených předmětů do zahraničí
Vezměte, prosím, na vědomí, že předměty aukce, které jsou v katalogu označeny *, jsou prohlášeny za kulturní památku a podléhají zákazu vývozu do zahraničí.
V souladu s aktuálně platnými právními předpisy se mohou omezení v souvislosti s vývozem vztahovat i na jiné předměty, než označené *, proto máte-li zájem dražit předměty, které poté exportujete z České republiky, prosíme vás, abyste se nejprve před aukcí  informovali u  pracovníků zákaznického servisu.

Klientský servis:

Michael Hák - vývozní povolení, doprava

Lenka Lerchová  - katalogy, pokladna

Dana Orlová - pokladna

Tel. +420 224 222 001,
Fax. +420 224 222 011,
E-mail: klient.servis@dorotheum.cz

 

Řešení sporů:

Klienti, kteří vstupují s DOROTHEUM spol. s r.o., IČO: 27079716, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 580/2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94720, do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci kupních smluv a smluv o poskytování služeb), mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Naše webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací