Martin Elias Ridinger - Buy or sell works

Augsburg 1730-1780 son of Johann Elias Ridinger

|