JAK SE ÚČASTNIT AUKCE V DOROTHEUM PRAHA?

Máte-li zájem o účast v dražbě v DOROTHEUM Praha, máte několik možností:


Účastnit se osobně v sále, telefonicky nebo dát písemnou nabídku.


Máte-li zájem zúčastnit se dražby telefonicky nebo písemně, musíte vyplnit a podepsat přiložený formulář Plná moc. Ten je nutné před dražbou odeslat poštou na adresu Dorotheum, Ovocný trh 2, Praha 1, faxem na číslo +420-2-24 222 011, naskenovaný e-mailem na klient.servis@dorotheum.cz nebo doručit osobně. Plnou moc musí obdržet Dorotheum Praha nejpozději 3 hodiny před zahájením dražby.


Ve formulářích je nutné vyplnit osobní údaje, způsob a termín platby eventuálně způsob přepravy. Zde platí, že Vámi požadované služby naše společnost zajistí na Vaše náklady, včetně případného vyřízení celních formalit na území České republiky, bude-li se jednat o přepravu do zahraničí. Pokud však zakoupený předmět chcete vyvést z České republiky, služby spojené s vyřízením celních a daňových povinností na území dalších států si musíte již zajistit individuálně.


Budete-li dražit telefonicky, uveďte ve formuláři Plné moci také Vaše telefonní číslo.


Zvolíte-li variantu osobně, doporučujeme Vám dostavit se na místo konání aukce (Radisson Blue Alcron Hotel Prague, Štěpánská 40, Praha 1) v časovém předstihu alespoň půl hodiny před zahájením samotné aukce. Před aukcí je nutné si na místě vyzvednout dražební číslo, které vám bude vydáno po vyplnění formuláře Přihláška a čestné prohlášení účastníka veřejné dražby dobrovolné a předložení platného identifikačního dokladu. Za dražební číslo je nutné uhradit zálohu 1000,- Kč, která Vám bude po ukončení dražby vrácena.


Samotná dražba probíhá v českém jazyce, s výjimkou zahájení a některých důležitých upozornění na začátku dražby. Předměty jsou v dražebním sále prezentovány na monitorech, spolu s částkami příhozů uvedenými v CZK a EUR. Částky v EUR jsou pouze orientační (zaokrouhlené).


K dosažené ceně v sále se připočítává aukční poplatek ve výši 20% z kupní ceny každého předmětu aukce.


Vydražíte-li Váš vytoužený předmět, uhradíte částku v pokladně přímo na místě. Platit můžete hotově v českých korunách, v Eurech nebo prostřednictvím platební karty (VISA, Master Card, AMEX). V případě, že uhrazené předměty nevyzvednete v den dražby osobně a budete mít zájem o zajištění služeb, jako například dopravu na konkrétní adresu, zanechte na sebe kontakt a naši pracovníci Vás v následujících pracovních dnech sami kontaktují. Tyto služby Vám společnost Dorotheum Praha zajistí na Vaše náklady .


Kontakt na klientský servis:
Tel. +420 224 222 001, Fax. +420-2- 24 222 011, klient.servis@dorotheum.cz
Rádi Vám pomůžeme i s dalšími dotazy a požadavky.


Nenechte se odradit, složitě to vypadá jenom na poprvé!
Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.

Informace k aukci

Tarif příhozů

S každým předmětem dražby, který vydražitel vydražil, je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi aukční poplatek ve výši 20% z kupní ceny každého předmětu aukce.

 
TARIF PŘÍHOZŮ
 

Kulturní památky   
 
Hvězdičkou *) označené předměty jsou prohlášeny za kulturní památku a jejich vývoz je podmíněn speciálním povolením MK ČR.

Naše webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací