Aukční prodej

Optimální podmínky pro úspěšný prodej

Svěřit umění k prodeji je otázkou důvěry. Využijte zkušenosti a znalosti našich expertů. Kvalita zaručená naší dlouhodobou tradicí a mezinárodním zázemím a bohaté profesionální kontakty zajistí, že se Vaše zboží dostane k širokému publiku domácích i zahraničních klientů.

Naši experti Vám budou k dispozici pro osobní, nezávaznou a bezplatnou konzultaci. V případě, že nabízíte k prodeji větší soubor předmětů, mohou Vás po předchozí dohodě navštívit i osobně, na místě, které si určíte. K předběžnému odhadu stačí pouze kvalitní fotografie nabízených předmětů zaslaná na naši adresu poštou nebo prostřednictvím internetu.

Proč prodávat právě v Dorotheu?

Naše aukce jsou pokaždé významnou událostí a kvalita doprovodných katalogů přitahuje zájem českého i mezinárodního okruhu milovníků umění a sběratelů. Mezinárodní kontakty a zastoupení v několika zemích Evropy a světa, stejně jako úzká spolupráce Dorothea s jeho partnery z "International Auctioneers" – světového sdružení předních aukčních domů – Vám zprostředkuje prodej přes jeden z nejlépe propojených trhů s uměním. Cílený marketing založený na inzertních kampaních v místním a mezinárodním tisku i jiných médiích a prezentace našich katalogů na internetu zajišťují nejvyšší možnou pravděpodobnost dobrého prodeje Vašeho zboží.

Kategorie prodávaného zboží

Pro další prodej v aukci nebo v naši prodejní galerii přijímáme kvalitní umělecká díla, starožitnosti, šperky a sběratelské předměty. Tyto lze přinést k posouzení osobně nebo v případě, že se jedná o rozměrné předměty, může být první ocenění naším znalcem provedeno na základě kvalitní fotografie

Prosím, vezměte na vědomí, že existují konečné termíny pro přijetí zboží do konkrétní aukce. Ke každé aukci vychází aukční katalog a jeho zpracování je časově náročné. Proto příjem předmětů do jednotlivých aukcí končí zpravidla s 2- měsíčním předstihem před termínem aukce. Přesné termíny ukončení příjmu jsou vždy uvedeny na našich internetových stránkách.

Sbírky a pozůstalosti

Pokud se chystáte prodat kompletní sbírku nebo pozůstalost, můžete se spolehnout na zkušenost našich znalců. Na základě kvality sbírky, Vašich osobních preferencí a přání, navrhnou experti prodejní strategii, která Vám zaručí prodej za optimálních podmínek. Jediné, co pro to musíte udělat, je domluvit si schůzku s některým z našich znalců.

Další poskytované služby

Na Vaši žádost můžeme před aukcí zajistit jakékoli další potřebné služby, jako například puncování šperků, zajištění osvědčení, restaurování nebo rámování.

Stanovení prodejní ceny

Na základě důkladné znalosti trhu s uměním a současných cenových trendů Vám naši experti poradí, jakou sumu můžete za Vaše zboží očekávat.

Vyvolávací cena představuje zpravidla 2/3 ceny odhadní a je to částka, za kterou se předmět začíná v aukci nabízet. Odhadní cena odráží znalcovo očekávání ohledně výše ceny, za niž by mohl být dražený předmět s největší pravděpodobnosti ve výsledku prodán.

Uzavření smluvního vztahu

V případě, že znalec doporučí Váš předmět zařadit do aukce a shodnete se vzájemně na ceně vyvolávací, bude Vám nabídnuto uzavření smluvního vztahu. Smlouva o provedení aukce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. Ve smlouvě bude uvedena cena vyvolávací, termín aukce i další postup a podmínky před a po uskutečnění aukce.

Poplatky

Naše poplatky za zprostředkování prodeje jsou ve výši 14% z nejvyšší učiněné nabídky, tzn. že vám v případě úspěšného prodeje bude uhrazena dosažená částka snížená o toto procento. Při uzavíraní smlouvy se můžete s expertem domluvit na případném reprodukování fotografie v aukčním katalogu. Za zveřejnění fotografie si účtujeme poplatek závislý na její velikosti. Na té se při uzavírání smlouvy domluvíte se znalcem, odpovídající cena bude rovněž uvedena ve smlouvě.

Poplatek za uvedení fotografie v katalogu: 

1 stránka katalogu 2.500,- Kč

1/2 stránky katalogu 2.000,- Kč

1/4 stránky katalogu 1.500,- Kč

1/8 stránky katalogu 1.000,-

hromadná fotografie 600,- Kč (týká se užitého umění – více předmětů na jedné fotografii)

Storno poplatek za převzetí předmětů zpět před aukcí

20% z vyvolávací ceny

Způsob výplaty prodaných předmětů

Poté co dojde v aukci k prodeji Vašich předmětů, Vám vyplatíme odpovídající částku v hotovosti v otevírací době v naší pokladně nebo převedeme výtěžek z prodeje na vámi uvedený bankovní účet. Tento výtěžek Vám bude vydán poté, co nový vlastník uhradí kupní cenu. Snažíme se, aby veškeré transakce probíhaly co nejrychleji a nejefektivněji, musíme však respektovat lhůty stanovené zákonem.

O výsledku aukce se dozvíte z našich www stránek, kde uveřejňujeme kompletní výsledkovou listinu již 1-2 dny po uskutečnění aukce. Pokud byl Váš předmět v aukci vydražen, budeme Vás o výsledku aukce informovat rovněž písemně, a to nejpozději do 14 dnů od termínu aukce. Samozřejmě se na výsledky můžete informovat také po telefonu nebo prostřednictvím internetové pošty na našem klientském servisu.

Poaukční prodej

Předměty, které nebyly okamžitě vydraženy mohou být zakoupeny v rámci následného prodeje po aukci v tzv. podražebním prodeji, kde budou nabízeny za vyvolávací cenu (nejnižší podání) a stejný poplatek 14%. Pokud předměty nejsou prodány ani v tomto týdnu, jsou automaticky zařazeny do komisního (volného) prodeje v naší galerii, kde jsou dále nabízeny za pevnou cenu. Po úspěšném prodeji Vašeho předmětu kdykoliv v průběhu dalšího půlroku obdržíte 80% z nejnižšího podání 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Komisní prodej

Chcete-li zhodnotit Vaše umělecké předměty a starožitnosti a nechcete čekat na termín aukce nebo Vám naši znalci doporučí spíše prodej v prodejní galerii, potom je komisní prodej ideálním řešením. Cenu za Vámi nabízený předmět určí po dohodě s Vámi naši znalci, kteří s Vámi sepíší tzv. Komisionářskou smlouvu. Po té, co dojde v galerii Dorotheum k prodeji Vašich předmětů Vám vyplatíme dohodnutou částku v hotovosti v otevírací době v naší pokladně nebo převedeme výtěžek z prodeje na Vámi uvedený bankovní účet.

Výkup za hotové

Potřebujete ihned finanční hotovost? Okamžitým odkupem Vašich kvalitních starožitností nebo uměleckých předmětů získáte ihned potřebnou finanční částku a získanými penězi můžete ihned disponovat dle Vašich potřeb.

Zástavní činnost

Potřebujete řešit svoje momentální finanční problémy a banka není pro tento okamžik nejlepším partnerem? Pomůžeme Vám překlenout Vaši dočasnou tíživou finanční situaci na dobu 1 až 3 měsíců. Převezmeme do zástavy šperky, obrazy a kvalitní starožitnosti s možností zpětného odkupu během výše uvedené doby za přirážku 5 – 15% k dohodnuté ceně.